+386 1 300 97 70 info.Slovenia@q-free.com

Elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku

1.4.2018 je bilo v Sloveniji na celotnem avtocestnem omrežju v dolžini 623 km uvedeno elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku za vozila nad 3,5 tone največje dovoljene mase v katerem je kot konzorcijski partner sodelovalo tudi podjetje Q-Free.

Sistem za nadzor in vodenje prometa

S postavitvijo Sistemov za nadzor in vodenje prometa na slovenskih avtocestah je Traffic design odprl novo stran v razvoju in ponudbi sodobnih ITS (Inteligentnih Transportnih Sistemov) sistemov v cestnem prometu.

Parkirni sistemi

Promet v mestih se stalno povečuje. Zaradi naraščanja tekočega prometa se zlasti v mestih pojavlja tudi vse večja potreba po površinah za mirujoči promet. Zaradi racionalne rabe prostora v mestih je potrebno parkirne površine razporediti, kolikor se da enakomerno in smiselno.