S prvim julijem 2011 se je v Ljubljani odprla nova garažna hiša pod Kongresnim trgom. Tako je Ljubljančanom na voljo novih 355 kratkotrajnih parkirnih mest in 335 abonentskih mest za okoliške stanovalce. Parkirno hišo je z modularnim parkirnim sistemom opremil član društva S-ITS Traffic design. Parkirna hiša organizacijsko omogoča vstopanje ali izstopanje uporabnikov v garažno hišo preko treh stez pri čemer je sredinska steza reverzibilna in omogoča vstop ali izstop iz garažne hiše glede na potrebe prometnega toka. Sistem je zasnovan tako, da omogoča pobiranje parkirnine s pomočjo kratkotrajnih magnetnih kartic, abonentskih magnetnih kartic ali brezkontaktnih URBANA kartic.

Za okoliške stanovalce je znotraj parkirne hiše omogočena kontrola pristopa, ki s pomočjo abonentskih kartic »parkirišče v parkirišču« omogoča kontrolo nad tovrstnimi uporabniki. V primeru, da abonent ali lastnik parkirnega prostora v četrti in peti kleti ne prevozi sistema kontrola pristopa četrte kleti sistem po določenem časovnem obdobju prične za to kartico upoštevati urno kratkotrajno parkiranje po nastavljivem ceniku.  Sistem omogoča tudi štetje prostih mest po posameznih etažah in prikaz prostih mest na zunanjih prikazovalnih tablah. 

Pobiranje parkirnine je organizirano tako, da uporabniki parkirišča plačujejo parkirnino glede na čas parkiranja pri blagajniku ali na treh avtomatskih blagajnah lociranih na vhodih v parkirno hišo in v posameznih etažah. Parkirni sistem je mrežno povezan v nadzorni center parkirišč, kjer podjetje JP-LPT nadzoruje in upravlja vsa svoja parkirišča v mestu Ljubljana.

Uporabnikom je tako na voljo 720 parkirnih mest, trenutna cena parkiranja pa je 1,20€ (do 3 ure/uro), 2,40€ (nad 3 ure/uro), nočna tarifa med 24. in 7. uro zjutraj pa je 1,80€/noč.