Podjetje Traffic design d.o.o. skupaj s podizvajalci na avtocestni trasi A1 med Mariborom in Ljubljano na odseku čez Trojane v predorih Trojane in Podmilj za naročnika DARS d.d. izvaja preureditev prometne predorske signalizacije in dograditev sistemov v skladu z Direktivo 2004/54/ES. 

Preureditev in dograditev zajema vgradnjo dodatnih omaric in razširitev sistema klica v sili v predoru, zamenjavo obstoječe prometne opreme (znaki z notranjo osvetlitvijo, utripalci), vgradnjo merilnikov hitrosti s prikazovalniki (table »Vi vozite«) na vstopnih portalih cevi, nadgradnjo sistema javljanja požara, vgradnjo dodatnih smernih tabel za označitev smeri umika, dodatnih LED svetilk za označitev evakuacijskih prečnikov, varnostnih svetilk pred evakuacijskimi prečniki ter nadgradnjo nadzorno-krmilnega sistema ter sistema vodenja in nadzora.