Na avtocestnem odseku med Vranskim in Blagovica je bil vzpostavljen testni sistem neposrednega merjenja potovalnih časov.

Neposredno merjenje potovalnega časa temelji na merjenju časovnega intervala, ki ga za prevoz odseka med dvema točkama potrebuje točno določeno vozilo. 

Sistem deluje tako, da s pomočjo senzorjev zazna vozila na vhodu in izhodu iz sistema ter na podlagi časovne razlike izračuna čas potovanja. 

Pilotski sistem se je v fazi testiranja izkazal za učinkovitega. V času delovnih zapor, ki potekajo meseca junija na AC odseku med Vranskim in Blagovico, sistem voznike obvešča tudi o potovalnem času po obvozni poti.