Pameten parkirni sistem s pomočjo senzorjev vgrajenih v posamezen parkirni prostor, zazna zasedenost posameznega parkirnega prostora. Preko znakov za obveščanje voznikov, nameščenih na križiščih, sistem voznikom posreduje informacijo o prostih parkirnih prostorih na posameznih ulicah. Preko centralne aplikacije je upravljavcu mestnih parkirnih površin omogočen nadzor nad zasedenostjo parkirnih mest za celotno območje Mestne občine Ljubljana. Centralni nadzor nad parkirnimi prostori zmanjša število kršiteljev, saj mestnim redarjem preko mobilne aplikacije omogoča hiter pregled nad dogajanjem na terenu s čimer se optimizira delo posameznega mestnega redarja.

Podjetje Q-free Traffic design je za Mestno občino Ljubljana postavil pilotski sistem na območju Cigaletove in Trdinove ulice. Vozniki, ki se pripeljejo po Tavčarjevi ulici, so s spremenljivim znakom na križišču Tavčarjeve in Cigaletove ulice obveščeni o prostih parkirnih prostorih na Cigaletovi (do križišča s Trdinovo) ter Trdinovi (od križišča s Cigaletovo do Slovenske ceste) ulici. Drug spremenljiv znak je postavljen na križišču Cigaletove in Trdinove ter prikazuje število prostih parkirnih prostorov na Trdinovi ulici tako za voznike osebnih vozil kot tudi voznike Taxijev.