Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d. d.) je 6. septembra s konzorcijem Telekom Slovenije d. d. in Q-Free ASA, Norveška, podpisala pogodbo o vzpostavitvi in delovanju večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3500 kg (težka vozila). Vrednost pogodbenih del je 90.566.754,08 evra brez DDV oziroma 110.491.439,98 evra z DDV in zaobjema vzpostavitev sistema in izvajanje dogovorjenih storitev v desetletnem obdobju delovanja sistema. Skladno z določbami zakona o cestninjenju bo za lahka vozila, do 3500 kg največje dovoljene mase, tudi po vzpostavitvi elektronskega cestninjenja veljal obstoječi vinjetni sistem.

Gre za mikrovalovni sistem cestninjenja na standardizirani frekvenci 5,8 GHz. Težka vozila bodo po novem cestninjena prek skoraj 130 portalov nad avtocestami in hitrimi cestami, ki bodo postavljeni med priključki vzdolž celotnega avtocestnega sistema. Od tega jih bo 15 dodatno opremljenih z napravami za stacionarni cestninski nadzor. Z opremo za nadzor v elektronskem cestninskem sistemu v prostem prometnem toku bodo opremljena tudi obstoječa vozila cestninskega nadzora. Cestninske ceste ter točke cestninjenja in prevozne razdalje posameznih cestninskih odsekov bo določila Vlada RS s podzakonskimi akti zakona o cestninjenju.

Voznik težkega vozila si bo moral pred uporabo avtoceste priskrbeti OBU-napravo (»on board unit«) za elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku. Elektronske tablice, ki se jih bo namestilo na notranjo stran vetrobranskega stekla, bo že nekaj mesecev pred začetkom delovanja novega sistema med drugim mogoče naročiti prek spletne aplikacije, pridobiti pa jih bo možno tudi na posebnih cestninskih uporabniških točkah ter na posameznih bencinskih servisih.

Pogodbo so s strani izvajalcev podpisali mag. Rudolf Skobe in mag. Tomaž Seljak, predsednik in podpredsednik uprave družbe Telekom Slovenije, Håkon Volldal ter Roar Østbø, predsednik in član uprave družbe Q-Free, ter dr. Tomaž Vidic in mag. Gašper Marc, predsednik in član uprave družbe DARS, ki je naročnik del.