Podjetje Traffic design je za naročnika Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste na obalni hitri cesti H5 vzpostavil sistem za povečanje prepustnosti v priključku Slavček.

Priključek Koper center, imenovan tudi Slavček, leži na obalni hitri cesti H5 med priključkoma Bertoki in Semedela. Priključek v času poletnih konic prevzema velike prometne obremenitve tako turističnega tranzitnega prometa na poti proti mejnemu prehodu Dragonja kot  tudi lokalnega prometa iz smeri centra Kopra po Ljubljanski in Šmarski cesti proti Šalari. Zaradi neprednostnega vključevanja iz izvozne rampe Hitre ceste H5 na priključku Koper center za smer Pula (Poreč, Šmarje), kolona zaustavljenih vozil pogosto ovira promet na hitri cesti H5, kar predstavlja potencialno nevarnost naletov oziroma nesreč na hitri cesti.

Načrtovani in izvedni ukrep ima namen povečati prometno prepustnost tako, da bi zagotovili lažje in hitrejše vključevanje vozil iz hitre ceste in obenem ne bi poslabšali prometnih razmer na Ljubljanski cesti.

V sistemu se s pomočjo video detekcije prometa pridobiva prometne podatke v realnem času, hkrati pa se izvaja izračun, ki preko predhodno defininiranega algoritma vklaplja oziroma izklaplja ukrep. V času aktivnega ukrepa je prižgan rdeč križ nad desnim voznim pasom ter spremenljiva talna signalizacija v obliki led diod, ki dodatno preusmerja promet na Ljubljanski cesti – z dveh voznih pasov na enega. V času izklopljenega ukrepa pa nad obema voznima pasovoma gorita zeleni puščici.

V času aktivnega ukrepa (rdeč križ nad desnim voznim pasom) je vožnja po desnem voznem pasu prepovedana, s čimer je omogočeno lažje vključevanje voznikov, ki se vključujejo iz hitre ceste. Omenejeni vozniki se še vedno vključujejo neprednostno (statični prometni znak na tem mestu ostaja), vendar pa je vključevanje lažje in hitrejše, ker je desni vozni pas prost.

Delovanje sistema si v živi sliki lahko ogledate na http://vimeo.com/29397199.