Na avtocesti A1 v razcepu Kozarje iz smeri primorske avtoceste in zahodne ljubljanske obvoznice vsakodnevno med 6. in 9. uro zjutraj nastajajo zastoji. Vzrok za nastanek zastojev je omejena kapaciteta semaforiziranega križišča s Tržaško cesto, ki rezultira v zastoje na izvozu Ljubljana zahod – Vič. Dodaten problem predstavlja tudi prepletanje prometnih tokov iz smeri primorske avtoceste in zahodne ljubljanske obvoznice.
 
Z namenom izboljšanega informiranja voznikov in povečanja prometne varnosti, se je naročnik DARS d.d. odločil na omenjenem vplivnem območju namestiti sistem za avtomatsko zaznavo kolone in obveščanje uporabnikov avtocest. Namen sistema, ki ga je postavilo podjetje Q-Free Traffic design je voznike obvestiti o nastanku in dolžini kolone. Vozniki obveščeni o dolžini kolone bodo lahko izbrali alternativne izvoze kot npr. priključek Brezovica oz. Brdo. Poleg tega bodo vozniki s spremenljivo prometno signalizacijo obveščeni o pričetku nastajanja kolon in s tem o nevarnostih naleta v bližini.

V sklopu vzpostavitve sistema sta se na izvozni rampi Ljubljana zahod – Vič namestil dve video detekcijski kameri za zaznavanje nastanka kolone. V samem priključku Kozarje so se namestili štirje spremenljivi znaki »Kolona« z rumenima utripalcema ter dodaten znak »kolona« z utripalcema nad samo izvozno rampo priključka Ljubljana zahod – Vič.

V sklopu obveščanja se informacije voznikom posredujejo tudi preko treh obstoječih grafičnih prikazovalnikov SPIS in sicer iz primorske smeri preko SPIS 01L (za priključkom Brezovica) ter na zahodni ljubljanski obvoznici preko SPIS 06D (pred priključkom Brdo) in 07D (za priključkom Brdo). Sistem voznike obvešča o dveh dolžinah kolone na izvozni rampi in sicer kolona med 600 in 1000 m ter kolona daljša od 1000 m. Sistem je funkcionalno navezan v obstoječ nadzorni sistem SNVP v Dragomlju.