Pogostost pojava burje na območje Vipavske doline nemalokrat zahteva preusmerjanje prometa na vzporedno cestno povezavo v smeri Italije preko Fernetičev. Zaradi časovnega zamika pri implementaciji Sistema za nadzor in vodenje prometa na odseku med Postojno in Divačo je DARS ob otvoritvi odseka hitre ceste med Razdrtim in Vipavo postavil spremenljivo prometno-informativno signalizacijo SPIS SZ, katere namen je predvsem voznike obveščati o preusmeritvah v času močnega vetra in zapor ceste za posamezno kategorijo vozil na odseku med Razdrtim in Ajdovščino.

Omenjena signalizacija se je krmilila ročno s strani vzdrževalcev na terenu iz avtocestne baze Postojna. 

Z integracijo znakov v nadzorni center Kozina so se poenotili scenariji vodenja in informiranja voznikov kar zagotavlja časovno usklajene in vsebinsko poenotene informacije voznikom na območju obveščanja kar je bistvenega pomena za varnost in pretočnost prometa.