Podjetje Traffic design d.o.o. je v skupni ponudbi slovenskih podjetji s partnerji Iskra Sistemi d.d., Riko d.o.o., IMP d.d. in Javna razsvetljava d.d. na javnem razpisu pridobilo posel za izvedbo elektrostrojne opreme v predoru Markovec pri Kopru.

Traffic design d.o.o. bo skupaj s podizvajalcem v 2150 m dolgem dvocevnem predoru Markovec izvajal sistem video nadzora, sistem avtomatske detekcije prometa in detekcijo prevoza nevarnega tovora. Upravljanje sistemov video nadzora, avtomatske  detekcije prometa in detekcije prevoza nevarnih snovi se bo izvajalo iz obstoječega regionalnega nadzornega centra v Kozini, ki skrbi za nadzor in vodenje prometa na primorskem kraku avtoceste A1. Omenjeni sistemi predstavljajo ključni element pri zagotavljanju varnosti in tekočega odvijanja prometa v predorih.